Lozan Antlaşmasının Sonuçları

Lozan Antlaşmasının Sonuçları

Lozan Antlaşmasının Sonuçları; Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ve İngiltere, İtalya, Fransa, Yunanistan, Japonya, Bulgaristan, Romanya, Portekiz, S.S.C.B, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. Lozan Antlaşmasının yazılması için düzenlenen Lozan Barış Konferansı 8 ay kadar sürmüştür. Konferans dönemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumetinin Türk halkı için kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi sebebiyle sert ve uzun geçmiştir. Görüşmelerde Türkiyeyi İsmet (İnönü) Paşa temsil etmiştir.

İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı imparatorluğunun Hükumetine imzalattırılan Sevr Antlaşması, Türk egemenliğini ciddi şekilde sınırlayan hükümler içermekte ve devleti neredeyse haritadan silmiştir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlamış olan Milli Mücadele ile Türk milleti savaş meydanlarında önemli zaferler kazanarak hakkını ve bağımsızlığını müdafaa etmiş, Lozan antlaşması ile bunu hukuki ve siyasi alanda resmi olarak kaydetmiştir.

Türk milletinin verdiği bu mücadelenin dünya kamuoyundaki kabulü birçok açıdan önem arz etmektedir. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli hedeflerine neredeyse ulaşılmış. Türkiye'nin bağımsız ve eşit bir devlet olarak dünya kamuoyu tarafından kabul görmesini sağlanmıştır. Zamanında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Avrupa devletlerine şartlı teslim olma, silah bırakma ve bu devletlerin elde ettikleri ayrıcalıkların yanında, devletin ekonomisine ve iç işlerine karışmasına da izin veriyordu. Yabancılara tanınan ayrıcalık, Lozan Barış Konferansı boyunca tartışılmış ve en son sonunda tüm ayrıcalıkların kaldırılması, Osmanlı İmparatorluğundan kalan borçların ise ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu açıdan bakıldığından, Lozan Antlaşmasıyla Türkiye ekonomik olarak ta bağımsızlığını kazanmıştır. Tüm bunların yanında Lozan antlaşması, yıllarca süren Türk, Yunan çatışmalarını nihayete erdirmiş, iki ülke arasında ilişkiler de bir denge kurulmasını sağlamıştır.

Lozan antlaşmasının Sonuçları;
1. Birinci Dünya Savaşı sonrasında galip gelen ülkeler, mağlup olan ülkelere zorla kabul ettirilen yaptırımlar 2. Dünya Savaşının zemini hazırlamıştır. Lozan Antlaşmasında, karşılıklı pazarlıklarla barışın güvencesini oluşturan bir düzenleme de yapılmıştır. Bu nedenden dolayı savaşı sona erdiren antlaşmalar içinde halen geçerli olan tek antlaşma Lozan Antlaşması’dır. Bunda Türkiye Cumhuriyetinin barıştan taraf bir tutum içinde olması ve Atatürk`ün belirlediği Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesine sadık kalınarak Lozan Antlaşmasının hükümlerinin uygulamasının rolü çok büyüktür.
Türkiye Cumhuriyetinin temel vasıfları, Lozan Antlaşmasında da yer almıştır. Buna göre, ülke ve ulusuyla bölünmez bir bütün oluşturan, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve vatandaşı olan herkes eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Lozan antlaşması ile Türkiye’de yaşan Hristiyan ve Musevi azınlıkların ibadet hakları, mülkleri ve mal varlıkları da güvence altına alınmıştır.
Lozan antlaşması ile ayrıca Yunanistan ve Türkiye arasında vatandaş değişimine de karar verilmiştir. Buna bağlı olarak 1924 yılında beş yüz bin Türk, Yunanistan’dan Türkiye’ye geçmiş. Bir milyon Rum’da Türkiye’den Yunanistan'a geçmiştir

Lozan Antlaşmasında lehimize ve aleyhimize sonuçlanan konular şu şekildedir;

Lozan antlaşmasının sonuçları olarak lehimize çözümlenen konular başlıklar altında şu şekilde sıralayabiliriz.
  • Her türlü kapitülasyonlar kaldırılarak, ekonomik bağımsızlığın kazanılması yönünde önemli bir adım atılmasına neden olmuştur.
  • Türkiye hiçbir devlete savaş tazminatı ödemediği gibi. Yunanistan'ın, Türkiye'ye verdiği zarar karşılığı olarak Karaağaç'ı Türkiye’ye vermek zorunda kalmıştır.
  • Azınlıklar konusunda hiç ödün verilmemiştir.
  • İstanbul’un işgali İtilaf devletleri tarafı olarak boşaltılması sağlanmıştır.
  • Bunların yanı sıra 1936’da Boğazlar, 1939’da da Hatay sorunu Misak-ı Milli sözleşmesine uygun bir biçimde lehimize çözüme kavuşturulmuştur.
Lozan antlaşmasının sonuçları olarak aleyhimize çözümlenen konular ise başlıklar altında şu şekildedir.
  • Batı Trakya Yunanistan'a bırakılmıştır.
  • On iki ada bir daha alınamamış ve hak iddiamız ortadan kaldırılmıştır.
  • Osmanlı Devletinden kalan borçların Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ödenmesi kararlaştırılmıştır.
  • Lozan antlaşmasında çözüme kavuşturulamayan tek konu ise Musul meselesidir. Bu yüzden Irak sınırı resmen çizilememiştir. Ayrıca Boğazlar Konusu da milli egemenliğimizi sınırlayan bir unsur olmuştur.
Son Güncelleme : 04.12.2018 09:27:58
Lozan Antlaşmasının Sonuçları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Lozan Antlaşmasının Sonuçları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Lozan Antlaşmasının Sonuçları"
Makale üçün çok teşekkür ederim çok işime yaradı
Nazim . 10.10.2016
CEVAP YAZ
Lozan Antlaşması Şartları
Lozan Antlaşması Şartları
Lozan Antlaşması Şartları, 23 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde TBMM temsilcileriyle Birleşik Krallık, Yunanistan, Yugoslavya, Portekiz, Belçika, Bulgaristan, Romanya, Fransa, İtalya ve Japonya temsilcileri tarafından imzalanan barış a...
Lozan Antlaşması Tarihi
Lozan Antlaşması Tarihi
Lozan antlaşması tarihi açıdan Türkiye'nin kaderinin belirlendiği ve yeni Türk devletinin resmen uluslararası alanda tanındığı belge olarak ifade edilir. Kurtuluş Savaşı'nda alınan başarılar sayesinde Anadolu'nun dört bir tarafı işgal güçlerinden tem...
Lozan Antlaşması Gizlenen Maddeleri
Lozan Antlaşması Gizlenen Maddeleri
Lozan antlaşması gizlenen maddeleri: 2023'de sona erecek olan Lozan antlaşması'nın gizli maddeleri var mı? 24 temmuz 1923'te imzalan lozan antlaşması, uzun yıllar boyunca tartışmalara neden olmuştur. Bir kesim Lozan antlaşmasını zafer olarak görürken...
Lozan Antlaşması 2023
Lozan Antlaşması 2023
Lozan antlaşması 2023: yılında biteceğine dair söylentiler bulunmaktadır. Lozan antlaşması uluslararası bir barış metnidir. Birden fazla tarafı bağlayan lozan barış antlaşmasının 2023 yılında biteceği söylentileri vardır. Fakat Lozan antlaşmasının ta...
Lozan Antlaşması Süresi
Lozan Antlaşması Süresi
Lozan Antlaşması Süresi, TBMM temsilcileri ve Birleşik krallık, Fransa, Belçika, İtalya, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Japonya Sscb ve Portekiz temsilcileri arasında yapılan, 20 Kasım 1922'de başlayıp, 24 Temmuz 1923 tarihinde sonuçlanan Lozan bar...
Lozan Antlaşması Ne Zaman Bitiyor
Lozan Antlaşması Ne Zaman Bitiyor
Lozan antlaşması ne zaman bitiyor sorusu son dönemlerde cevabı merak edilen bir soru. Bu durumun nedeni Lozan antlaşmasının imzalandığı tarihte antlaşmaya belirli bir zamana kadar geçerlilik süresinin olduğu maddesinin eklenmiş olmasıdır. Söz konusu ...
Lozan Antlaşması Sonuçları
Lozan Antlaşması Sonuçları
Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçları ile Lozan Barış Antlaşması sonucunda, lehimize ve aleyhimize çözüme kavuşturulan konular hakkında bilgiler. Lozan Barış Antlaşması sonucunda lehimize çözümlenen konula...
Lozan Antlaşması Maddeleri
Lozan Antlaşması Maddeleri
Lozan antlaşması maddeleri, Türkiye Cumhuriyetinin aleyhine ve lehine hükümler içermektedir. 24 Temmuz 1923'te İsviçre'de Lozan şehrinde Fransa, Japonya, Romanya, İtalya, Birleşik Krallık, Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Belçika, Portekiz temsil...
Lozan Antlaşması Önemi
Lozan Antlaşması Önemi
Lozan antlaşmasının önemi, 1.Dünya savaşının bitmesinden sonra galip çıkan Avrupalı devletler ile yüzyıllardır var olan hukuk, uyuşmazlıklar ve bazı önemli siyasi sorunların sona erdirilmesinden kaynaklanmaktadır. İsviçre’nin Lozan kentinde 20 Kasım...
Lozan Barış Antlaşması
Lozan Barış Antlaşması
Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ve İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, S.S.C.B ve Yugoslavya temsilcileri ar...
Lozan Antlaşması
Lozan Antlaşması
Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, S.S.C.B ve Yugoslavya temsilcileri...

 

Lozan Antlaşmasının Sonuçları
Lozan Antlaşması Şartları
Lozan Antlaşması Tarihi
Lozan Antlaşması Gizlenen Maddeleri
Lozan Antlaşması 2023
Lozan Antlaşması Süresi
Lozan Antlaşması Ne Zaman Bitiyor
Lozan Antlaşması Sonuçları
Lozan Antlaşması Maddeleri
Lozan Antlaşması Önemi
Lozan Barış Antlaşması
Lozan Antlaşması
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Lozan Antlaşması Ne Zaman Bitiyor
Lozan Antlaşması Sonuçları
Lozan Antlaşması Maddeleri
Lozan Antlaşması Önemi
Lozan Barış Antlaşması
2023 De Lozan Antlaşması
Kaç Yıl Daha Beklemek Gerek
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
2023 De Lozan Antlaşması
Kaç Yıl Daha Beklemek Gerek
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019